Logo_Aerztezentrum_65x25.png

Zaštita podataka

Čista formalnost

Ova izjava o zaštiti podataka govori vam o vrsti, opsegu i svrsi obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu „podaci”) u kontekstu pružanja naših usluga kao i unutar naše online ponude i povezanih web stranica, funkcija i sadržaja kao i vanjskih online prisutnosti, kao što je naš profil na društvenim mrežama (u daljnjem tekstu zajedničkim nazivom “mrežna ponuda”). U pogledu korištenih izraza, kao što su „obrada” ili „odgovorna osoba”, pozivamo se na definicije iz članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Odgovorna osoba

Aerztezentrum-Lyss.ch
Bahnhofstrasse 15A
3250 Lyss
Telefon: 032 386 77 44
E-pošta: [email protected]

Vrste podataka koji se obrađuju

– Podaci o inventaru (npr. osobni matični podaci, imena ili adrese).
– Podaci za kontakt (npr. e-pošta, telefonski brojevi).
– Podaci o sadržaju (npr. tekstualni unosi, fotografije, video zapisi).
– Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa).
– Meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).

Kategorije ispitanika

Posjetitelji i korisnici online ponude (u daljnjem tekstu pogođene osobe zajednički nazivamo “korisnici”).

Svrha obrade

– Pružanje online ponude, njezinih funkcija i sadržaja.
– Odgovaranje na upite za kontakt i komunikacija s korisnicima.
– Sigurnosne mjere.
– Mjerenje dosega/marketing

Korišteni izrazi

„Osobni podaci” znači bilo koja informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu „ispitanik”); Fizička osoba se smatra prepoznatljivom ako se može identificirati izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (npr. kolačić) ili jedna ili više posebnih značajki, koji su izraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, psihološkog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

“Obrada” znači bilo koji postupak ili niz postupaka koji se odnose na osobne podatke, koji se provode uz ili bez pomoći automatiziranih postupaka. Pojam je širok i obuhvaća gotovo svaki način na koji se postupa s podacima.

„Pseudonimizacija” znači obradu osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom nositelju podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama koji osiguravaju da osobni podaci ne budu dodijeljeni identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koju je moguće identificirati.

„Profiliranje” znači bilo koju vrstu automatizirane obrade osobnih podataka, koja se sastoji u korištenju tih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno aspekata koji se odnose na radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne analize ili predviđanje preferencija , interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje te fizičke osobe.

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, ustanova ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka.

„Izvršitelj obrade” označava fizičku ili pravnu osobu, javno tijelo, instituciju ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Relevantne pravne osnove

U skladu s člankom 13. GDPR-a, obavijestit ćemo vas o pravnoj osnovi za našu obradu podataka. Za korisnike iz područja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), odnosno EU i EEC, vrijedi sljedeće, osim ako je pravna osnova navedena u izjavi o zaštiti podataka:
Pravni temelj za dobivanje suglasnosti je članak 6. st. 1 lit. a i članak 7. GDPR-a;
Pravna osnova za obradu radi ispunjavanja naših usluga i provedbe ugovornih mjera kao i odgovora na upite je članak 6. stavak. 1 lit. b GDPR;
Pravni temelj za obradu radi ispunjavanja naših zakonskih obveza je članak 6. stavak. 1 lit. c GDPR;
U slučaju da vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, čl.6.st. 1 lit. d GDPR kao pravni temelj.
Pravna osnova za obradu potrebnu za obavljanje zadaće koja je u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti koje ima odgovorna osoba je članak 6. stavak. 1 lit. e GDPR.
Pravna osnova za obradu radi zaštite naših legitimnih interesa je članak 6. stavak. 1 lit. f GDPR.
Obrada podataka u druge svrhe od onih za koje su prikupljeni određena je u skladu s odredbama članka 6. st. 4 GDPR.
Obrada posebnih kategorija podataka (prema čl. 9. st. 1. GDPR) određena je u skladu s odredbama čl. 9. st. 2 GDPR.

Sigurnosne mjere

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa zakonskim zahtjevima, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove provedbe te vrstu, opseg, okolnosti i svrhe obrade kao i različite vjerojatnosti nastanka i ozbiljnosti rizik za prava i slobode fizičkih osoba kako bi se osigurala razina zaštite primjerena riziku.

Mjere posebice uključuju osiguranje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog pristupa podacima, te pristupa, unosa, prijenosa, osiguravanja dostupnosti i njihove odvojenosti. Također smo uspostavili postupke kako bismo osigurali ostvarivanje prava pogođenih osoba, brisanje podataka i odgovor na prijetnje podacima. Nadalje, vodimo računa o zaštiti osobnih podataka pri razvoju ili odabiru hardvera, softvera i procesa, u skladu s načelom zaštite podataka kroz tehnološki dizajn i kroz zadane postavke prilagođene zaštiti podataka.

Suradnja s izvršiteljima obrade, zajedničkim voditeljima obrade i trećim stranama

Ako, u sklopu naše obrade, otkrijemo podatke drugim osobama i tvrtkama (izvršiteljima obrade, zajedničkim voditeljima obrade ili trećim stranama), prenesemo ih na njih ili im na drugi način omogućimo pristup podacima, to se događa samo na temelju zakonskog dopuštenja ( npr. ako je prijenos podataka trećim stranama, kao što su pružatelji platnih usluga, nužan za ispunjenje ugovora), korisnici su pristali, zakonska obveza to zahtijeva ili na temelju naših legitimnih interesa (npr. kod korištenja agenata, web domaćini itd.).

Ako otkrijemo, prenesemo ili na drugi način omogućimo pristup podacima drugim tvrtkama u našoj grupi tvrtki, to se čini posebno u administrativne svrhe kao legitimni interes i, štoviše, na osnovi koja je u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Transferi u treće zemlje

Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EEA) ili Švicarske Konfederacije) ili u kontekstu korištenja usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka drugim osobama ili tvrtkama Ako se to dogodi, to će se dogoditi samo ako se radi o ispunjavanju naših (pred)ugovornih obveza, na temelju vašeg pristanka, na temelju zakonske obveze ili na temelju naših legitimnih interesa. Podložno zakonskim ili ugovornim dopuštenjima, podatke ćemo obraditi ili ostaviti u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni pravni uvjeti. To znači da se obrada provodi, primjerice, na temelju posebnih jamstava, kao što je službeno priznato određivanje razine zaštite podataka koja odgovara EU-u (npr. za SAD kroz „Privacy Shield”) ili usklađenost s službeno priznate posebne ugovorne obveze.

Prava ispitanika

Imate pravo zatražiti potvrdu da li se predmetni podaci obrađuju i dobiti informaciju o tim podacima kao i daljnje informacije i kopiju podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Imate prema tome. Sukladno zakonskim odredbama, imate pravo zahtijevati dopunu podataka koji se odnose na Vas ili ispravak netočnih podataka koji se odnose na Vas.

U skladu sa zakonskim odredbama, imate pravo zahtijevati da se relevantni podaci odmah izbrišu ili alternativno, u skladu sa zakonskim odredbama, zatražiti ograničenje obrade podataka.

Imate pravo zahtijevati da podatke koji se tiču ​​Vas koje ste nam dostavili primimo u skladu sa zakonskim zahtjevima te zatražiti da se oni proslijede drugim odgovornim stranama.

Sukladno zakonskim odredbama, imate i pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Pravo na odustanak

Imate pravo opozvati svoj pristanak s učinkom za budućnost.

Pravo na prigovor

U svakom trenutku možete prigovoriti budućoj obradi Vaših podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima. Osobito se može prigovoriti obradi u svrhu izravnog oglašavanja.

Kolačići i pravo na prigovor na izravno oglašavanje

“Kolačići” su male datoteke koje se pohranjuju na računala korisnika. Unutar kolačića mogu se pohraniti različite informacije. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranu informacija o korisniku (ili uređaju na kojem je kolačić pohranjen) tijekom ili nakon njihova posjeta online ponudi. Privremeni kolačići ili “kolačići sesije” ili “prolazni kolačići” su kolačići koji se brišu nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj preglednik. Takav kolačić može, primjerice, pohraniti sadržaj košarice za kupnju u online trgovini ili status prijave. Kolačići koji ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika nazivaju se “stalni” ili “trajni”. Na primjer, status prijave može se spremiti ako ga korisnici posjete nakon nekoliko dana. Interesi korisnika također se mogu pohraniti u takav kolačić, koji se koristi za mjerenje dometa ili u marketinške svrhe. “Kolačići treće strane” su kolačići koje nude pružatelji koji nisu osobe odgovorne za upravljanje internetskom ponudom (inače, ako su samo njihovi kolačići, nazivaju se “kolačići prve strane”).

Možemo koristiti privremene i trajne kolačiće i to objašnjavamo u našoj izjavi o zaštiti podataka.

Ako korisnici ne žele da se kolačići pohranjuju na njihovo računalo, od njih se traži da deaktiviraju odgovarajuću opciju u postavkama sustava svog preglednika. Spremljene kolačiće moguće je izbrisati u postavkama sustava preglednika. Isključivanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove online ponude.

Općenita primjedba na korištenje kolačića koji se koriste u svrhe internetskog marketinga može se uputiti za velik broj usluga, posebice u slučaju praćenja, putem web stranice SAD http://www.aboutads.info/choices/ ili web stranice EU http://www.youronlinechoices.com/ može se objasniti. Nadalje, pohranjivanje kolačića može se postići isključivanjem istih u postavkama preglednika. Imajte na umu da se tada neće moći koristiti sve funkcije ove online ponude.

Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani ili će njihova obrada biti ograničena u skladu sa zakonskim zahtjevima. Osim ako nije izričito navedeno u ovoj izjavi o zaštiti podataka, podaci koje pohranjujemo bit će izbrisani čim više nisu potrebni za namjeravanu svrhu i brisanje nije u sukobu s bilo kojom zakonskom obvezom zadržavanja.

Osim ako se podaci ne brišu jer su potrebni za druge zakonski dopuštene svrhe, njihova će obrada biti ograničena. To znači da su podaci blokirani i da se ne obrađuju u druge svrhe. To se, primjerice, odnosi na podatke koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

Promjene i ažuriranja pravila o privatnosti

Molimo vas da se redovito informirate o sadržaju naše izjave o zaštiti podataka. Izjavu o zaštiti podataka prilagodit ćemo čim to bude potrebno zbog promjena u obradi podataka koju provodimo. Obavijestit ćemo vas čim promjene budu zahtijevale vašu suradnju (npr. privolu) ili drugu pojedinačnu obavijest.

Obrada vezana uz poslovanje

Dodatno obrađujemo
– Podaci o ugovoru (npr. predmet ugovora, uvjet, kategorija kupaca).
– Podaci o plaćanju (npr. bankovni podaci, povijest plaćanja)
od naših kupaca, zainteresiranih strana i poslovnih partnera u svrhu pružanja ugovornih usluga, usluga i brige o korisnicima, marketinga, oglašavanja i istraživanja tržišta.

Hosting i dostava e-pošte

Usluge hostinga koje koristimo služe za pružanje sljedećih usluga: usluge infrastrukture i platforme, računalni kapacitet, prostor za pohranu i usluge baze podataka, dostava e-pošte, sigurnosne usluge i usluge tehničkog održavanja, koje koristimo u svrhu rada ove online ponude.

Mi ili naš pružatelj usluga hostinga obrađujemo podatke o inventaru, podatke o kontaktima, podatke o sadržaju, podatke o ugovoru, podatke o korištenju, meta i komunikacijske podatke od kupaca, zainteresiranih strana i posjetitelja ove online ponude na temelju naših legitimnih interesa za učinkovito i sigurno pružanje ovu online ponudu u skladu s. Članak 6. st. 1 lit. f GDPR u vezi s čl.28 GDPR (sklapanje ugovora o obradi narudžbe).

Prikupljanje pristupnih podataka i log datoteka

Mi ili naš pružatelj usluga hostinga prikupljamo podatke na temelju naših legitimnih interesa u smislu članka 6. st. 1 lit. f. GDPR podatke o svakom pristupu poslužitelju na kojem se ova usluga nalazi (tzv. log datoteke poslužitelja). Pristupni podaci uključuju naziv web stranice kojoj se pristupa, datoteku, datum i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom pristupu, vrstu i verziju preglednika, operativni sustav korisnika, URL preporuke (prethodno posjećena stranica), IP adresu i davatelja zahtjeva.

Podaci iz datoteke zapisnika pohranjuju se iz sigurnosnih razloga (npr. radi istraživanja zlouporabe ili prijevare) najviše 7 dana, a zatim se brišu. Podaci čije je daljnje pohranjivanje potrebno u dokazne svrhe isključeni su iz brisanja dok se predmetni incident konačno ne razjasni.

Cloudflare mreža za isporuku sadržaja

Koristimo takozvanu “Mrežu za isporuku sadržaja” (CDN), koju nudi Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SAD. Cloudflare je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i time nudi jamstvo usklađenosti s europskim zakonom o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active ).

CDN je usluga koja pomaže bržem dostavljanju sadržaja iz naše online ponude, posebno velikih medijskih datoteka kao što su grafike ili skripte, koristeći regionalno distribuirane poslužitelje povezane putem Interneta. Korisnički podaci obrađuju se isključivo u gore navedene svrhe i radi održavanja sigurnosti i funkcionalnosti CDN-a.

Korištenje se temelji na našim legitimnim interesima, tj. interesu za sigurno i učinkovito pružanje, analizu i optimizaciju naše online ponude u skladu s. Članak 6. st. 1 lit. f. GDPR.

Za više informacija pogledajte Pravila privatnosti Cloudflarea: https://www.cloudflare.com/security-policy .

StackPath mreža za dostavu sadržaja

Koristimo takozvanu “Mrežu za isporuku sadržaja” (CDN), koju nudi StackPath, LLC, 2021 McKinney Avenue, Suite 1100 Dallas, Texas 75201, SAD. StackPath je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo usklađenosti s europskim zakonom o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active ).

CDN je usluga koja pomaže bržem dostavljanju sadržaja iz naše online ponude, posebno velikih medijskih datoteka kao što su grafike ili skripte, koristeći regionalno distribuirane poslužitelje povezane putem Interneta. Korisnički podaci obrađuju se isključivo u gore navedene svrhe i radi održavanja sigurnosti i funkcionalnosti CDN-a.

Korištenje se temelji na našim legitimnim interesima, tj. interesu za sigurno i učinkovito pružanje, analizu i optimizaciju naše online ponude.

Za više informacija pogledajte izjavu o privatnosti tvrtke StackPath: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement .

New Relic – nadzor poslužitelja i praćenje grešaka

Uz pomoć nadgledanja poslužitelja i praćenja pogrešaka, osiguravamo dostupnost i cjelovitost naše online ponude i koristimo obrađene podatke za tehničku optimizaciju naše online ponude.

U te svrhe koristimo uslugu New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, SAD. New Relic je certificiran prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i time nudi jamstvo usklađenosti s europskim zakonom o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active ).

New Relic obrađuje agregirane podatke o izvedbi, tj. performanse, iskorištenost i usporedive tehničke vrijednosti, koje pružaju informacije o stabilnosti i svim anomalijama naše online ponude. U slučaju pogrešaka ili anomalija, pojedinačni zahtjevi korisnika naše online ponude bilježe se pseudonimno kako bi se identificirali i riješili izvori problema. U ovom slučaju pseudonim znači da su IP adrese korisnika pohranjene skraćene za posljednje dvije znamenke (tzv. IP maskiranje). Skupni podaci brišu se nakon tri mjeseca, a pseudonimizirani podaci nakon sedam dana.

New Relic koristimo na temelju naših legitimnih interesa za sigurnost, točnost i optimizaciju naše online ponude u skladu s. Članak 6. st. 1 lit. f GDPR.

Za više informacija o obradi osobnih podataka od strane New Relic-a, pogledajte pravila o privatnosti usluge: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy .

Google upravitelj oznaka

Google Tag Manager je rješenje pomoću kojeg putem sučelja možemo upravljati tzv. web tagovima (i na taj način npr. integrirati Google Analytics i druge Google marketinške usluge u našu online ponudu). Sam Tag Manager (koji implementira oznake) ne obrađuje nikakve osobne podatke korisnika. U vezi s obradom osobnih podataka korisnika pozivamo se na sljedeće informacije o Googleovim uslugama. Smjernice za korištenje: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Google Analytics

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičnost naše online ponude u smislu članka 6. stavka 1. lit. f. GDPR), koristimo Google Analytics, uslugu web analize tvrtke Google LLC ( “Google”). Google koristi kolačiće. Informacije koje generira kolačić o korisnikovoj upotrebi internetske ponude obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Google je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo da će poštivati ​​europski zakon o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Google će koristiti ove informacije u naše ime za procjenu korištenja naše online ponude od strane korisnika, za sastavljanje izvješća o aktivnostima unutar ove online ponude i za pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem ove online ponude i korištenjem interneta. Iz obrađenih podataka mogu se kreirati pseudonimni korisnički profili.

Koristimo samo Google Analytics s aktiviranom IP anonimizacijom. To znači da IP adresu korisnika skraćuje Google unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa će se prenijeti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti.

IP adresa koju prenosi korisnički preglednik ne spaja se s drugim Google podacima. Korisnici mogu spriječiti pohranjivanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera preglednika; Korisnici također mogu spriječiti Google u prikupljanju podataka koje generira kolačić i koji se odnose na njihovu upotrebu online ponude te u obradi tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Dodatne informacije o korištenju podataka od strane Googlea, postavkama i mogućnostima prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka ( https://policies.google.com/privacy ) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https://adssettings google.com/authenticated ).

Osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili anonimizirani nakon 14 mjeseci.

Google Universal Analytics

Koristimo Google Analytics u obliku “ Universal Analytics ”. “Universal Analytics” se odnosi na proces iz Google Analyticsa u kojem se analiza korisnika provodi na temelju pseudonimnog korisničkog ID-a te se na taj način kreira pseudonimni profil korisnika s podacima o korištenju različitih uređaja (tzv. “cross”). -praćenje uređaja”).

Formiranje ciljne skupine uz Google Analytics

Koristimo Google Analytics za prikazivanje oglasa postavljenih unutar usluga oglašavanja Googlea i njegovih partnera samo onim korisnicima koji su također pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interese za određene teme ili proizvode) na temelju informacija posjećuju web stranice) koje prenosimo Googleu (tzv. “remarketing” ili “Google Analytics publika”). Uz pomoć remarketing publike također želimo osigurati da naši oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika.

Google Adsense s prilagođenim oglasima

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavka 1. lit. f. GDPR-a), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo da će poštivati ​​europski zakon o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Koristimo uslugu AdSense, pomoću koje se oglasi prikazuju na našoj web stranici i primamo naknadu za njihovo prikazivanje ili drugu upotrebu. U te svrhe obrađuju se podaci o korištenju kao što su klik na oglas i IP adresa korisnika, pri čemu se IP adresa skraćuje za posljednje dvije znamenke. Stoga se obrada korisničkih podataka provodi pseudonimno.

Koristimo Adsense s prilagođenim oglasima. Google donosi zaključke o njihovim interesima na temelju posjećenih web stranica ili aplikacija koje korisnici koriste te tako kreiranih korisničkih profila. Oglašivači koriste ove informacije kako bi prilagodili svoje kampanje tim interesima, što je korisno i za korisnike i za oglašivače. Za Google, oglasi su personalizirani kada prikupljeni ili poznati podaci određuju ili utječu na odabir oglasa. To uključuje, ali nije ograničeno na prethodna pretraživanja, aktivnosti, posjete web stranicama, korištenje aplikacije, demografske podatke i informacije o lokaciji. Konkretno, to uključuje: demografsko ciljanje, ciljanje interesnih kategorija, remarketing i ciljanje popisa za podudaranje kupaca i popisa publike prenesenih u DoubleClick Bid Manager ili Campaign Manager.

Dodatne informacije o korištenju podataka od strane Googlea, postavkama i mogućnostima prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka ( https://policies.google.com/technologies/ads ) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https:/ / adssettings.google.com/authenticated ).

Google Adsense s neprilagođenim oglasima

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavka 1. lit. f. GDPR-a), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo da će poštivati ​​europski zakon o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo uslugu AdSense, pomoću koje se oglasi prikazuju na našoj web stranici i primamo naknadu za njihovo prikazivanje ili drugu upotrebu. U te svrhe obrađuju se podaci o korištenju kao što su klik na oglas i IP adresa korisnika, pri čemu se IP adresa skraćuje za posljednje dvije znamenke. Stoga se obrada korisničkih podataka provodi pseudonimno.

Koristimo Adsense s neprilagođenim oglasima. Oglasi se ne prikazuju na temelju korisničkih profila. Neprilagođeni oglasi ne temelje se na ponašanju korisnika u prošlosti. Ciljanje koristi kontekstualne informacije, uključujući grubo (npr. na razini lokacije) geografsko ciljanje na temelju trenutačne lokacije, sadržaja na trenutačnoj web stranici ili aplikaciji i trenutnih pojmova za pretraživanje. Google sprječava bilo kakvo personalizirano ciljanje, uključujući demografsko ciljanje i ciljanje na temelju popisa korisnika.

Dodatne informacije o korištenju podataka od strane Googlea, postavkama i mogućnostima prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka ( https://policies.google.com/technologies/ads ) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https:/ / adssettings.google.com/authenticated ).

Google AdWords i mjerenje konverzija

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavka 1. lit. f. GDPR-a), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo da će poštivati ​​europski zakon o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo online marketinški proces Google “AdWords” za postavljanje oglasa u Google oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u videozapisima, na web stranicama itd.) tako da se prikazuju korisnicima koji su vjerojatno zainteresirani za oglase. To nam omogućuje prikazivanje oglasa za i unutar naše online ponude na ciljaniji način kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Na primjer, ako se korisniku prikazuju oglasi za proizvode koji su ga zanimali u drugim online ponudama, to se naziva “ponovnim marketingom”. U te svrhe, kada posjetite našu i druge web stranice na kojima je aktivna Google oglašivačka mreža, Google izravno izvršava Googleov kod i takozvane (re)marketinške oznake (nevidljive grafike ili kod, također poznate kao “Web beacons” ) integrirani su u web stranicu. Uz njihovu pomoć se na korisnikov uređaj sprema pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). Ova datoteka bilježi koje je web stranice korisnik posjetio, koji ga sadržaj zanima i na koje ponude je korisnik kliknuo, kao i tehničke podatke o pregledniku i operativnom sustavu, web stranicama koje upućuju, vremenu posjeta i drugim informacijama o korištenju online ponudu.

Također primamo pojedinačni “kolačić za konverziju”. Informacije prikupljene pomoću kolačića Google koristi za izradu statistike konverzije za nas. Međutim, znamo samo anonimni ukupni broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i bili preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje pretvorbe. Međutim, ne primamo nikakve informacije koje bi se mogle koristiti za osobnu identifikaciju korisnika.

Podaci korisnika obrađuju se pseudonimno unutar Google oglašivačke mreže. To znači da Google ne pohranjuje i ne obrađuje ime ili adresu e-pošte korisnika, na primjer, već obrađuje relevantne podatke koji se odnose na kolačiće unutar pseudonimnih korisničkih profila. To znači da se iz Googleove perspektive reklamama ne upravlja i ne prikazuje za posebno identificiranu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira tko je vlasnik kolačića. Ovo se ne primjenjuje ako je korisnik izričito dopustio Googleu da obrađuje podatke bez ove pseudonimizacije. Prikupljene informacije o korisnicima prenose se Googleu i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

Dodatne informacije o korištenju podataka od strane Googlea, postavkama i mogućnostima prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka ( https://policies.google.com/technologies/ads ) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https:/ / adssettings.google.com/authenticated ).

Google Doubleclick

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavka 1. lit. f. GDPR-a), koristimo usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , SAD, (“Google”).

Google je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo da će poštivati ​​europski zakon o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo Google “Doubleclick” mrežni marketinški proces za postavljanje oglasa u Google oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u videozapisima, na web stranicama itd.). Double Click karakterizira činjenica da se oglasi prikazuju u stvarnom vremenu na temelju pretpostavljenih interesa korisnika. To nam omogućuje prikazivanje oglasa za i unutar naše online ponude na ciljaniji način kako bismo korisnicima predstavili samo oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Na primjer, ako se korisniku prikazuju oglasi za proizvode koji su ga zanimali u drugim online ponudama, to se naziva “ponovnim marketingom”. U te svrhe, kada posjetite našu i druge web stranice na kojima je aktivna Google oglašivačka mreža, Google izravno izvršava Googleov kod i takozvane (re)marketinške oznake (nevidljive grafike ili kod, također poznate kao “Web beacons” ) integrirani su u web stranicu. Uz njihovu pomoć se na korisnikov uređaj sprema pojedinačni kolačić, odnosno mala datoteka (umjesto kolačića mogu se koristiti i usporedive tehnologije). Ova datoteka bilježi koje je web stranice korisnik posjetio, koji ga sadržaj zanima i na koje ponude je korisnik kliknuo, kao i tehničke podatke o pregledniku i operativnom sustavu, web stranicama koje upućuju, vremenu posjeta i drugim informacijama o korištenju online ponudu.

IP adresa korisnika također se bilježi, iako se skraćuje unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i samo u iznimnim slučajevima prenosi se u cijelosti na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skraćeno. Google također može kombinirati gore navedene informacije s takvim informacijama iz drugih izvora. Ako korisnik zatim posjeti druge web stranice, mogu mu se prikazati oglasi prilagođeni njemu na temelju njegovih pretpostavljenih interesa na temelju njegovog korisničkog profila.

Podaci korisnika obrađuju se pseudonimno unutar Google oglašivačke mreže. To znači da Google ne pohranjuje i ne obrađuje ime ili adresu e-pošte korisnika, na primjer, već obrađuje relevantne podatke koji se odnose na kolačiće unutar pseudonimnih korisničkih profila. To znači da se iz Googleove perspektive reklamama ne upravlja i ne prikazuje za posebno identificiranu osobu, već za vlasnika kolačića, bez obzira tko je vlasnik kolačića. Ovo se ne primjenjuje ako je korisnik izričito dopustio Googleu da obrađuje podatke bez ove pseudonimizacije. Podaci prikupljeni od strane Google Marketing Services o korisnicima prenose se Googleu i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

Dodatne informacije o korištenju podataka od strane Googlea, postavkama i mogućnostima prigovora možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka ( https://policies.google.com/technologies/ads ) i u postavkama za prikaz oglasa od strane Googlea (https:/ / adssettings.google.com/authenticated ).

Jetpack (WordPress statistika)

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše internetske ponude u smislu članka 6. stavka 1. lit. f. GDPR), koristimo dodatak Jetpack (ovdje podfunkcija „Wordpress Stats”), koji je alat za statističku procjenu pristupa posjetitelja i od Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, SAD. Jetpack koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje su pohranjene na Vašem računalu i koje omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice.

Podaci koje generira kolačić o vašem korištenju ove online ponude pohranjuju se na poslužitelju u SAD-u. Iz obrađenih podataka mogu se izraditi korisnički profili koji se koriste samo za analizu, a ne u reklamne svrhe. Za više informacija pogledajte politiku privatnosti tvrtke Automattic: https://automattic.com/privacy/ i obavijest o Jetpack kolačićima: https://jetpack.com/support/cookies/ .

Facebook Pixel, prilagođena publika i Facebook pretvorba

Unutar naše online ponude, zbog naših legitimnih interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičnost naše online ponude iu te svrhe, tzv. „Facebook piksel“ s društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , SAD, ili ako se nalazite u EU, koristi se Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”).

Facebook je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo da će poštivati ​​europski zakon o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Uz pomoć Facebook piksela, Facebook je u mogućnosti odrediti posjetitelje naše online ponude kao ciljnu skupinu za prikazivanje oglasa (tzv. „Facebook oglasi“). Sukladno tome, koristimo Facebook piksel za prikazivanje Facebook oglasa koje postavljamo samo onim korisnicima Facebooka koji su pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interese za određene teme ili proizvode) na temelju informacija koje posjećuju web stranice) koje prenosimo na Facebook (tzv. „Custom Audiences”). Uz pomoć Facebook piksela također želimo osigurati da naši Facebook oglasi odgovaraju potencijalnom interesu korisnika i da ne djeluju dosadno. Uz pomoć Facebook piksela, također možemo razumjeti učinkovitost Facebook oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta tako što ćemo vidjeti jesu li korisnici bili preusmjereni na našu web stranicu nakon klika na Facebook oglas (tzv. “konverzija”).

Obrada podataka od strane Facebooka odvija se u okviru Facebookove politike korištenja podataka. Sukladno tome, opće informacije o prikazivanju Facebook oglasa mogu se pronaći u Facebookovim pravilima korištenja podataka: https://www.facebook.com/policy . Konkretne informacije i pojedinosti o Facebook Pixelu i načinu na koji radi mogu se pronaći u Facebook odjeljku za pomoć: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Možete prigovoriti prikupljanju od strane Facebook piksela i korištenju vaših podataka za prikazivanje Facebook oglasa. Da biste postavili koje vam se vrste oglasa prikazuju unutar Facebooka, možete posjetiti stranicu koju je postavio Facebook i tamo slijediti upute o postavkama za oglašavanje temeljeno na korištenju: https://www.facebook.com/settings?tab= oglasi . Postavke su neovisne o platformi, što znači da se primjenjuju na sve uređaje, poput stolnih računala ili mobilnih uređaja.

Također možete koristiti kolačiće za mjerenje dosega i u reklamne svrhe putem stranice za deaktivaciju Inicijative za mrežno oglašavanje ( http://optout.networkadvertising.org/ ) i web stranice za SAD ( http://www.aboutads.info/choices ) ili europskoj web stranici ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

Online prisutnost na društvenim mrežama

Održavamo online prisutnost unutar društvenih mreža i platformi kako bismo mogli komunicirati s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima koji su tamo aktivni te ih informirati o našim uslugama.

Napominjemo da se korisnički podaci mogu obrađivati ​​izvan Europske unije. To može dovesti do rizika za korisnike jer bi, primjerice, moglo otežati provedbu prava korisnika. Što se tiče pružatelja usluga iz SAD-a koji su certificirani prema Privacy Shield-u, želimo istaknuti da se oni time obvezuju pridržavati se standarda zaštite podataka EU-a.

Nadalje, korisnički podaci obično se obrađuju za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja. Na primjer, profili korištenja mogu se stvoriti na temelju ponašanja korisnika i proizašlih interesa korisnika. Profili korištenja mogu se koristiti, na primjer, za postavljanje oglasa unutar i izvan platformi koje vjerojatno odgovaraju interesima korisnika. U te svrhe, kolačići se obično pohranjuju na računala korisnika, u kojima se pohranjuju ponašanje i interesi korisnika pri korištenju. Nadalje, podaci se također mogu pohraniti u profilima korištenja bez obzira na uređaje koje korisnici koriste (osobito ako su korisnici članovi odgovarajućih platformi i prijavljeni su na njih).

Obrada osobnih podataka korisnika temelji se na našim legitimnim interesima za učinkovito informiranje korisnika i komunikaciju s korisnicima u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom f GDPR-a. Ako odgovarajući pružatelji platformi od korisnika traže privolu za gore opisanu obradu podataka, pravna osnova za obradu je članak 6. stavak 1. slovo a., članak 7. GDPR-a.

Za detaljan opis dotične obrade i mogućnosti prigovora (opt-out), pozivamo se na informacije koje su pružili pružatelji s poveznicama u nastavku.

Čak iu slučaju zahtjeva za informacijama i ostvarivanja korisničkih prava, želimo istaknuti da se ista mogu najučinkovitije ostvariti kod pružatelja usluga. Samo davatelji imaju pristup korisničkim podacima i mogu poduzeti odgovarajuće mjere i izravno pružiti informacije. Ako i dalje trebate pomoć, možete nas kontaktirati.

– Facebook, stranice, grupe (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) na temelju Ugovor o zajedničkoj obradi osobnih podataka – Politika privatnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/ , posebno za stranice: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , isključivanje: https://www.facebook.com/settings ?tab=ads i http://www.youronlinechoices.com , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

– Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD) – Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy , isključivanje: https://adssettings.google.com /authenticated , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD) – Izjava o zaštiti podataka/opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD) – Izjava o zaštiti podataka: https://twitter.com/de/privacy , isključivanje: https://twitter.com /personalization , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, SAD) – Izjava o zaštiti podataka/opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy .

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska) – Izjava o zaštiti podataka https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , isključivanje: https://www.linkedin.com/psettings /guest -controls/retargeting-opt-out , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

– Xing (XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Njemačka) – Izjava o zaštiti podataka/opt-out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Ujedinjeno Kraljevstvo) – Politika privatnosti/Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html .

– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Njemačka) – Izjava o zaštiti podataka/opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy .

Integracija usluga i sadržaja trećih strana

Unutar naše internetske ponude koristimo ponude sadržaja ili usluga od pružatelja trećih strana na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičnost naše online ponude u smislu čl. 6. st. 1. lit. f. GDPR) kako bi poboljšali svoj sadržaj i integrirali usluge poput videozapisa ili fontova (u daljnjem tekstu „sadržaj”).

Ovo uvijek pretpostavlja da treće strane pružatelji ovog sadržaja znaju IP adresu korisnika, jer bez IP adrese ne bi mogli poslati sadržaj svom pregledniku. IP adresa je stoga potrebna za prikaz ovog sadržaja. Nastojimo koristiti samo sadržaj čiji davatelji koriste samo IP adresu za isporuku sadržaja. Treće strane također mogu koristiti takozvane oznake piksela (nevidljive grafike, također poznate kao “web beacons”) u statističke ili marketinške svrhe. “Oznake piksela” mogu se koristiti za procjenu informacija kao što je promet posjetitelja na stranicama ove web stranice. Podaci pod pseudonimom također se mogu pohraniti u kolačiće na korisnikovom uređaju i mogu sadržavati, između ostalog, tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, web stranicama koje upućuju, vremenu posjeta i drugim informacijama o korištenju naše online ponude, kao i povezan s takvim informacijama iz drugih izvora.

Youtube

Integriramo videozapise s platforme “YouTube” pružatelja usluge Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/ , isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated .

Google karte

Uključujemo karte iz usluge “Google Maps” koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Podaci koji se obrađuju mogu uključivati ​​posebice IP adrese i podatke o lokaciji korisnika, koji se međutim ne prikupljaju bez njihovog pristanka (obično se provodi kao dio postavki njihovih mobilnih uređaja). Podaci se mogu obrađivati ​​u SAD-u. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/ , isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated .

Korištenje Facebook društvenih dodataka

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i gospodarsko funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavka 1. lit. f. GDPR), koristimo društvene dodatke (“dodaci”) s društvene mreže facebook.com, kojim upravlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (“Facebook”).
To može uključivati, na primjer, sadržaj kao što su slike, video zapisi ili tekstovi i gumbi pomoću kojih korisnici mogu dijeliti sadržaj iz ove online ponude unutar Facebooka. Popis i izgled Facebook društvenih dodataka možete pogledati ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Facebook je certificiran prema Privacy Shield Agreement i time nudi jamstvo da će poštivati ​​europski zakon o zaštiti podataka ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Kada korisnik pristupi funkciji ove online ponude koja sadrži takav dodatak, njegov uređaj uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima Facebooka. Facebook prenosi sadržaj dodatka izravno na uređaj korisnika i integrira ga u online ponudu. Iz obrađenih podataka mogu se izraditi korisnički profili korištenja. Stoga nemamo utjecaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja uz pomoć ovog dodatka te stoga informiramo korisnike prema našoj razini znanja.

Integracijom dodataka Facebook dobiva informaciju da je korisnik pristupio odgovarajućoj stranici online ponude. Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može dodijeliti posjet njegovom Facebook računu. Kada korisnici stupaju u interakciju s dodacima, na primjer klikom na gumb Sviđa mi se ili ostavljanjem komentara, odgovarajuće informacije prenose se s vašeg uređaja izravno na Facebook i tamo se pohranjuju. Ako korisnik nije član Facebooka, još uvijek postoji mogućnost da će Facebook saznati i pohraniti njegovu IP adresu. Prema Facebooku, u Njemačkoj se pohranjuje samo anonimizirana IP adresa.

Svrha i opseg prikupljanja podataka te daljnja obrada i korištenje podataka od strane Facebooka kao i povezana prava i mogućnosti podešavanja za zaštitu privatnosti korisnika mogu se pronaći u informacijama o zaštiti podataka Facebooka: https://www.facebook. com/o/privatnosti/ .

Ako je korisnik član Facebooka i ne želi da Facebook prikuplja podatke o njemu putem ove online ponude i povezuje ih s podacima o članovima pohranjenim na Facebooku, mora se odjaviti s Facebooka i izbrisati svoje kolačiće prije korištenja naše online ponude. Daljnje postavke i primjedbe na korištenje podataka u reklamne svrhe moguće su unutar postavki Facebook profila: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ili putem američke web stranice http://www.aboutads.info / choices/ ili web stranicu EU http://www.youronlinechoices.com/ . Postavke su neovisne o platformi, što znači da se primjenjuju na sve uređaje, poput stolnih računala ili mobilnih uređaja.